West Highland White Terrier Vereniging van BelgiŽ


 

West Highland White TerriŽr Vereniging van BelgiŽ

 ________ HUISHOUDELIJK REGLEMENT.__________

1.     Deelnemen aan manifestaties en oefenen mag enkel bij die verenigingen
welke ook aangesloten zijn bij de KKUSH en het FCI

2.     Bij manifestaties op de club vragen wij aan al de leden hun steentje bij te dragen zodat de manifestatie een zo vlot mogelijk verloop zou kennen en dit tenslotte toch ten goede komt van ons allen

3.     In geval van misverstanden of onenigheden moet de secretaris schriftelijk op de hoogte worden gebracht

4.     Alle geschillen die niet kunnen opgelost worden aan de hand van dit reglement, worden beslist door de Raad van Beheer

5.     Honden moeten minstens ingeŽnt zijn tegen de ziekte van Carrť, parvovirose , besmettelijke hepatitis en kennelhoest

6.     Het mishandelen van honden kan niet worden toegestaan.

7.     Leden mogen niets ondernemen dat de vereniging benadeelt.

8.     Personen waartussen wrijvingen ontstaan zijn, zullen door de Raad van Beheer gehoord worden met kans tot sanctie van beide partijen of een van beide.

9.     Personen die handgemeen worden zullen worden uitgesloten.

10.  Leden die hun lidgeld niet vereffenen binnen de maand na vervaldatum worden beschouwd als ontslaggevend.

11.  leder is verantwoordelijk voor zijn hond en voor de schade die hij toebrengt aan derden.

12.  De verzekering bij ethias dekt volgende risico's:
- ongevallen tijdens de activiteiten (eerst aangeven aan eigen familiale verzekering als iemand in fout is.)
- medische onkosten tengevolge ongevallen tijden een activiteit georganiseerd in naam van de vereniging volgens RIZIV tarief.
- medische onkosten tengevolge ongevallen tijdens de verplaatsing van en naar de club volgens RIZIV tarief.

13.  Ook in alle gevallen waar de verzekering niet tussenkomt is het de geleider die verantwoordelijk is voor zijn hond


Opgemaakt op 13/04/2006
Laatst aangepast op 21/08/2014